Aktuality

Diverzifikace-v dnešní době nutnost

Diverzifikace a to na všech frontách bude asi nejžhavějším tématem v letošním roce.

Diverzifikace a to na všech frontách bude asi nejžhavějším tématem v letošním roce. Ať už to bude v oblasti kapitálové, investiční, marketingové, a pro exportéry zejména, jak nám ukazují zkušenosti z posledních dnů, v oblasti teritoriální. Jak je vidět ze situace na Ukrajině, není možné spoléhat na základní respekt k mezinárodním dohodám, k právu a morálce obecně. Naši přátelé z Moskvy opět, když už to vypadalo, že snad došlo k jistému kulturnímu posunu udělali  něco, co na dlouhou dobu zvýší nestabilitu v oblasti obchodní a podnikatelské důvěry a to zejména na východních teritoriích. Je to škoda, protože ekonomika se v této oblasti  vyvíjela pozitivně a byla protiváhou dluhy zmítané západní Evropě a její bankovní nestabilitě. Co z toho plyne? Být ještě opatrnější, omezit expozici na daném teritoriu na takovou míru, která bude pro exportéry ještě přijatelná, aby případná neochota obchodních partnerů hradit své závazky neohrozila samotnou existenci společností. Našim klientům v oblasti exportu zajišťujeme SecurityMix, který je postaven na principu omezení míry závislosti ve všech důležitých oblastech pro společnost tak, aby se vlastníci společností a jejich management mohli soustředit na další rozvoj společností, místo na sanaci škod, které by mohly být vlivem takřka nevymahatelných pohledávek způsobeny. Co je pro jedny problémem, je pro druhé příležitostí, zejména pojišťovny mohou stávající situace využít a nabídnout nám nové sofistikovanější produkty. Jedno je jisté, tento rok nebude nudný jako ty předchozí, kdy většina Evropy čekala co se bude dít, a kdy už nám ta krize skončí.

Vývoj HDP v ve vybraných zemích od roku 2000

Dnes se podíváme na to co nás „čeká“ v České republice, ale i ve vybraných zemích v oblasti růstu HDP v roce 2013.

Přehled vývoje HDP ve vybraných zemích

Z výše uvedené tabulky, je zřejmé, že v oblasti růstu ekonomicky příliš velká dynamika nenastane. Ze 34 zemí pouze 6 zemí očekává  růst na úrovni 3% a vyšší. Nejlepší výsledek očekává Lotyšsko a to 4% růst. Růst vyšší než 1,5% pak očekává 20 zemí. Nižší růst HDP než 1,5% není téměř  vůbec zajímavý z hlediska tendencí zemí vykazovat lepší výsledky, než je ekonomická relita a to formou různých „úprav“ položek, které se do statistik započítávají. Z pohledu exportéra se pak jedná především o malé země s relativně nízkou kupní silou a tudíž není možné očekávat významný pozitivní vliv v důsledku zvýšené poptávky.Česká republika očekává stejné HDP jako v roce 2011, přičemž je potřeba vzít v úvahu, že nedojde k pohlesu jen díky pozitivnímu vývojy v oblasti automobilového průmyslu, který významně přispívá k ekonomické stabilizaci a jehož podíl na tvorbě HDP se dnes pohybuje kolem 10%. Je tedy zřejmé, že v ostatních segmentech ekonomiky lze očekávat, i vlivem vynucených úsport na straně investic ze strany státu, spíše mírný pokles převážně mezi 1-5%. Tomuto vývoji se musí přizpůsobit i podnikatelský sektor. O tom jak na tyto skutečnosti reagovat bude příští aktualita.

O ČEM SE PÍŠE

Kurzy koruny

EMU - euro 1 EUR = 25,235 CZK

USA - dolar 1 USD = 23,616 CZK

Velká Británie - libra 1 GBP = 29,364 CZK

Aktuality

Diverzifikace a to na všech frontách bude asi nejžhavějším tématem v letošním roce.

více informací

Rady podnikatelům

Úrokové sazby-ZATÍM nízké, jak to vypadá do budoucna, využít úvěr k rozvoji společnosti nyní, nebo ještě počkat?

více informací