Úvod » Reference » Odvětví » Maloobchod

Maloobchod

Nízké marže, vysoké nájmy, velká konkurence, síla různých sdružení, cenotvorba, omezená doba prodeje některých komodit, provozní náklady. Oblast maloobchodu je velmi složitým oborem podnikání. Právě z tohoto důvodu jsou zásadní procesy pro řízení peněžních toků (cash flow) s vazbou na specifika tohoto oboru. Mít informace včas, stručně, jasně a přehledně je pro majitele a manažery velmi důležité pro jejich rozhodování, protože jsou převážně činěna s krátkodobým časovým horizontem, např. u rychloobrátkového zboží. Na základě našich zkušeností jsme schopni vytvořit takový systém finančního řízení, který vás nebude zatěžovat, ale bude vaší oporou.

O ČEM SE PÍŠE

Kurzy koruny

Aktuality

Diverzifikace a to na všech frontách bude asi nejžhavějším tématem v letošním roce.

více informací

Rady podnikatelům

Úrokové sazby-ZATÍM nízké, jak to vypadá do budoucna, využít úvěr k rozvoji společnosti nyní, nebo ještě počkat?

více informací