Úvod » Služby » Strategie

STRATEGIE

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Strategie

Hlavní přínos strategie je dán tím, že se jedná o řízený, koordinovaný a kontrolovaný proces. Naším cílem je zajistit, aby daný proces tvorby strategie na všech úrovních definoval srozumitelně cíle, klíčové indikátory, aktivity a zdroje, kterými budou dané cíle realizovány. Hlavními benefity pro naše zákazníky jsou
  • Jasná a srozumitelná strategie

  • Definované cíle jsou specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a termínované

  • Balanced Score Card (řízené plnění cílů)

  • Významně nižší náklady na dosažení cílů

  • Podnikání není náhoda

Oblast strategického řízení se samozřejmě liší, dle jednotlivých oblastí podnikání jak  co do rozsahu, tak i z hlediska hloubky. Jsme schopni se přizpůsobit těmto specifikům a vždy je při tvorbě strategie zohledňujeme a respektujeme. Z hlediska oblastí jednotlivých funkčních strategií disponujeme komplexním know-how.

O ČEM SE PÍŠE

Kurzy koruny

Aktuality

Diverzifikace a to na všech frontách bude asi nejžhavějším tématem v letošním roce.

více informací

Rady podnikatelům

Úrokové sazby-ZATÍM nízké, jak to vypadá do budoucna, využít úvěr k rozvoji společnosti nyní, nebo ještě počkat?

více informací