ADHOC
MANAGEMENT

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Případová studie AdHoc Management

Výzva

Klient který převzal středně velkou vysoce ztrátovou soukromou nemocnici se rozhodlpro kompletní změnu strategie původní společnosti a ke komplexní rekonstrukci a přestavbě areálu na prvotřídní privátní nemocnici. V této souvislosti jsme byli osloveni s vývzvou podílet se manažersky na tomto projektu formou AdHoc managementu.

Činnosti

Prvotní převzetí ekonomické agendy a její standardizace byla prvními kroky, které jsme na počátku realizovali. Důvodem byl fakt, že se jednalo o funkční nemocnici, cílem tedy nebyl jen budoucí projekt, ale i zajištění stávajícího chodu a provozu nemocnice. Následně byla definována nová finanční strategie a v návaznosti na hlavní cíle a záměry byla také definována nová struktura účetnictví. Z důvodu zastaralého programového vybavení došlo k jeho změně tak, aby bylo možné zajistit základní reportingové funkce pro vedení a řízení společnosti. Protože bylo současně nutnéstabilizovat ekonomickou situaci nemocnice a zajistit základní cashflow funkcionalitu došlo ve spolupráci s majiteli k přijetí krátkodové strategie v oblasti řízení zdrojů. Současně došlo ke změně banky, která se nadále podílela jako strategický partner nafinancování celého projektu . Další fáze projektu, komplexní rekonstrukce a dostavba nemocnice v hodnotě několika set milionů korun představovala při současnětrvajícím provozu velký oříšek a byla bezpochyby velmi náročná pro všechny strany. V průběhu projektu došlo k rozdělení společnosti do několika nezávislých společnostís rozdílným hlavním předmětem podnikání. Pro všechny tyto společnosti jsme zajistili řízení ekonomické agendy, reportingu, a pravidelného výkaznictví, včetnězajištění tvorby finančních plánů k jednotlivým fázím projektu. Zajišťovali jsme také komplexní výkaznictví vůči financující bance.
V současné době je projekt kompletně hotov a společnost resp. dílčí společnosti jsouv poslední fáze transformace kterou je zajištění naplnění kapacit cílovou klientelou.

Výsledek

V současné době realizujeme komplexní externí finanční řízení společností

O ČEM SE PÍŠE

Kurzy koruny

EMU - euro 1 EUR = 24,730 CZK

USA - dolar 1 USD = 22,807 CZK

Velká Británie - libra 1 GBP = 29,013 CZK

Aktuality

Diverzifikace a to na všech frontách bude asi nejžhavějším tématem v letošním roce.

více informací

Rady podnikatelům

Úrokové sazby-ZATÍM nízké, jak to vypadá do budoucna, využít úvěr k rozvoji společnosti nyní, nebo ještě počkat?

více informací