Úvod » Služby » Finance » Moneymining

FINANCE

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Moneymining

Řízení peněžních toků a kapitálu

Jsme zaměřeni výhradně na reálné peněžní toky. "Dolujeme" neefektivní finance, které společnosti nic nepřináší a dáváme je zpět k dispozici majitelům/manažerům k dalšímu využití. Prostřednictvím specifických procesů a technik řídíme peněžní toky tak, aby byla minimalizována potřeba finančních aktiv a současně tyto byly maximálně využity. Investovat je možné jen to co reálně existuje. Je mnoho společností, které tvoří zisk, ale mnohem méně těch, které generují peníze. MoneyMining je specifická služba určená majitelům a top managementu společností. Dle potřeb klienta realizujeme buď tzv. Flash MoneyMining, který je zaměřen na krátkodobou alokaci finančních aktiv v řádu týdnů, Mid MoneyMining, zaměřený na alokaci zdrojů v horizontu cca 3-6 měsíců a tzv. Long MoneyMining, který je orientován na horizont jednoho roku a více.

V rámci této služby se také snažíme klientům odpovědět na otázky: Jaký je potenciál společnosti? Může být vyšší zisk? Jaká je hodnota jednotlivých procesů? Kolik peněz můžeme vyčlenit, aniž by to ovlivnilo stávající výkonnost? Je objem alokovaného kapitálu přiměřený a efektivně využit? V případě potřeby je samozřejmě možné využít i dalších návazných služeb . Hlavní komponenty služby MoneyMining jsou uvedeny níže.

Efektivní nákup

Nákup je zásadní oblastí pro budoucí výdaje, jejich výši, časový horizont, ale zejména pro hodnotu, kterou za své peníze dostáváte. V oblasti MoneyMining se orientujeme právě na tyto klíčové parametry a naší snahou je, minimalizace objemu potřebného kapitálu vzhledem k potřebám podniku.

Štíhlá výroba

Výrobní procesy jsou kritickou oblastí pro tvorbu hodnot. Nezřídka si výrobní manažeři drží své know how pod pokličkou. Přimějeme je k tomu, aby toto know how maximálně aplikovali ve prospěch společnosti a snížili tak finanční náročnost výrobního procesu. S námi bude vaše výroba maximálně efektivní.

Procesní design/redesign

Mnoho finančních rezerv se obvykle ve společnostech skrývá v neefektnivních procesech. My provedeme jejich analýzu z pohledu peněžních toků vzhledem k jejich ekonomickému potenciálu a vydolujeme vaše peníze zpět.

Diagnostika výkonnosti společnosti, nebo jejích částí

Pro efektivní dosažení výsledků při „dolování“ finančních prostředků z vaší společnosti, které jsou nefektivně využiti se provádí diagnostika výkonnosti jejímž cílem je změřit ekonomický potenciál společnosti a jejich částí.

SWOT analýza

SWOT analýza je vynikajícím nástrojem, který přehledně prezentuje silné a slabé stránky společnosti, stejně jako příležitosti a hrozby s vazbou na hlavní strategické cíle. Tato analýza je realizovaná z pohledu MoneyMining a je tedy od standardní analýzy odlišná. Výstupy z této analýzy pak slouží jako základ pro další procesy realizované v rámci této služby.

O ČEM SE PÍŠE

Kurzy koruny

EMU - euro 1 EUR = 24,945 CZK

USA - dolar 1 USD = 23,341 CZK

Velká Británie - libra 1 GBP = 29,515 CZK

Aktuality

Diverzifikace a to na všech frontách bude asi nejžhavějším tématem v letošním roce.

více informací

Rady podnikatelům

Úrokové sazby-ZATÍM nízké, jak to vypadá do budoucna, využít úvěr k rozvoji společnosti nyní, nebo ještě počkat?

více informací