STRATEGIE

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Efektivní nákup, Štíhlá výroba, Prodej&Distribuce

Tyto tři oblasti spolu velmi úzce souvisí a tvoří ucelený proces na základě požadavků/potřeb zákazníka. Je-li produkt vymyšlen a připraven k realizaci je potřeba nastavit proces nákupu surovin/zdrojů v případě služeb, realizovat výrobu s co nejnižšími náklady při dosažení požadované kvality a realizovat dodávku v potřebném čase a místě. Tuto oblast řešíme, jako jednu funkční segmentovanou strategii, což přináší komplexní pohled na jednotlivé aktivity/subprocesy a vytváří tlak na štíhlé procesní řízení. Obvykle ve společnostech časem dochází k „ohýbání“ původně definovaného procesu vlivem změn. Snažíme se s klientem spolupracovat tak, aby dané definované procesy byly nastaveny tzv. natvrdo u klíčových procesů a dynamicky, pokud to lze, u procesů nižší úrovně s vazbou na realizované náklady. Jsou tak umožněny alternativní/variantní postupy s dynamickou vazbou na potřeby zákazníka.

O ČEM SE PÍŠE

Kurzy koruny

Aktuality

Diverzifikace a to na všech frontách bude asi nejžhavějším tématem v letošním roce.

více informací

Rady podnikatelům

Úrokové sazby-ZATÍM nízké, jak to vypadá do budoucna, využít úvěr k rozvoji společnosti nyní, nebo ještě počkat?

více informací