STRATEGIE

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Strategie společnosti/Corporate Strategy

Pokud tedy víme, co chceme a jsme také přesvědčeni, že to chceme realizovat přichází na řadu strategie společnosti, která má je založena třech hlavních komponentách: kde se dnes naše organizace/společnost nachází; kde chceme být; jak se tam dostaneme. Aktivity, které v rámci služeb poskytovaných s definováním korporátní strategie jsou směřovány zejména na podporu reálné, srozumitelné a praktické použitelnosti definované strategie včetně aplikovatelných postupů. Nejsme příznivci sáhodlouhých studií, které se nedají ani nastudovat, natož pak na jejich základě cokoli realizovat.

Účinná distribuce

Mít dodané zboží, nebo službu klientovi včas, v potřebné kvalitě a ceně je základ. Nás zajímá kolik to vše stojí a kolik z toho můžeme pro vás „vytěžit“.

Marketing

Participujeme na tvorbě, nebo změně marketingové strategie. Marketing je oblastí, která dnes mnohdy nepožívá dostatečnou vážnost, což je způsobeno zejména odkloněním se od tradičních hodnot resp. přínosu marketingu jako takového. Marketing vznikl odvozeninou od slova Market, tedy obchod a marketing pak znamená v přeneseném slova smyslu „zobchodovat“. Na nic jiného se při naší práci nesoustředíme než na to, co chceme prodat, za kolik, kde to chceme prodat, kdo to prodá, a jak to vše prezentovat zákazníkovi. Jasně, stručně, přehledně.

Dále provádíme:

  • Segmentace zákazníků/Kdo má pro vaši společnost skutečnou hodnotu?
  • Produktová segmentace/ Vyplatí se daný produkt?
  • Ocenění &Tvorba cen /Kalkulace, Cenová strategie-Analýzy Prodeje & Efektivity prodejních kanálů /Cílových segmentů,
  • Prodejní a distribuční cesty, jejich efektivita

Změna strategie/Change management

Pokud je závěrem realizovaných analýz, anebo cílem klienta změna stávající strategie jsme schopni poskytnout profesionální službu zajišťující maximální kvalitu v oblasti procesu Změny. Z vlastních zkušeností víme, jak je správně zvolená strategie procesu změny důležitá a proto ji také přikládáme zásadní význam.

Jak dosáhnout/realizovat Vizi, Business Strategii

Tato služba zahrnuje plán aktivit směřující k realizaci přijatých strategických cílů a využívá naší metodiky.

Tato metodika zaručuje při dodržení jejich základních principů dosažení stanovených cílů s nízkými náklady a v nejkratším možném čase. Obvykle je část, kdy se dané cíle mají realizovat tou nejsložitější, a také nejtěžší z pohledu lidí, kteří v dané společnosti pracují. Tato metodika se snaží, aby k naplnění přijatých cílů vedoucích k realizaci strategie došlo právě s respektem k tomu nejcennějšímu, čím každá společnost disponuje, tedy k lidem kteří tuto společnost tvoří.

Definování strategie na základě /SWOT/

Společnosti jsou dnes mnohem častěji nuceni vzhledem ke globální dynamickým změnám tvořit takové podnikatelské modely a postupy, které jsou schopny pružně reagovat na probíhající změny. Právě změny v oblasti globální politické i ekonomické situace, v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti dynamiky kupní síly a její rozvrstvení v populaci, tvorba nových zákaznických modelů chování, změna přístupu k základním hodnotám a potřebám zákazníka, jsou výzvou pro současné podnikatelské prostředí.

Snažíme se, aby definované strategie za naší účasti byly konkrétní a aby jasně definovaly co je hlavním cílem a jak to realizovat. Analýzy vytvářené s naší účastí respektují dané prostředí, jeho dynamiku a jsou orientovány na jasné sdělení uživateli. SWOT analýza je vynikajícím nástrojem, který přehledně prezentuje silné a slabé stránky společnosti, stejně jako příležitosti a hrozby. Tato analýza velmi často přispěje k aktivitám našich klientů, které umožní reagovat na potenciální negativní události ještě dříve, než nastanou. Dochází tak ke značným úsporám finančních prostředků a někdy i k zachování společnosti samotné.

O ČEM SE PÍŠE

Kurzy koruny

EMU - euro 1 EUR = 25,280 CZK

USA - dolar 1 USD = 23,131 CZK

Velká Británie - libra 1 GBP = 30,035 CZK

Aktuality

Diverzifikace a to na všech frontách bude asi nejžhavějším tématem v letošním roce.

více informací

Rady podnikatelům

Úrokové sazby-ZATÍM nízké, jak to vypadá do budoucna, využít úvěr k rozvoji společnosti nyní, nebo ještě počkat?

více informací